Hoe kan ik leren voor het theorie-examen?

Theorie leren kan volledig zelfstandig. Op deze website kan dit bovendien volledig gratis. Indien gewenst, kun je een handboek kopen in een boekhandel of een rijschool. Een handboek kost ongeveer €20 tot €25. Ook in de bibliotheek kan je een handboek ontlenen, maar let erop dat het handboek up-to-date is!

Je kan er ook voor kiezen om 12 uur theorieles te volgen in een erkende rijschool. Dit is verplicht indien je twee maal niet slaagt voor het theorie-examen voor categorie B.  De rijschool waar je deze lessen volgde, zal je vervolgens een attest geven waarmee je onbeperkt kan herkansen voor het theorie-examen.

Vanaf welke leeftijd kan ik het theorie-examen afleggen?

De minimumleeftijd voor het afleggen van een theorie-examen:

 • 15 jaar en 9 maanden voor categorie AM (bromfietsexamen)
 • 15 jaar en 9 maanden voor categorie G (Tractor)
 • 17 jaar voor categorie B (personenauto’s)
 • 17 jaar en 9 maanden voor categorie A1 (motorfiets tot max 125cc of max 11 KW )
 • 17 jaar en 9 maanden voor alle andere categorieën
 • 19 jaar en 9 maanden voor de categorie A2 (motorfiets tot max 35 KW)
 • 23 en 9 maanden voor de categorie A (motorfiets meer dan 35 KW)

Welke documenten heb ik nog om het theoretisch examen te mogen afleggen?

Het volstaat om een geldig identiteitsbewijs voor te leggen. Het examen zelf kost €15.

Waar mag ik mijn theoretisch examen afleggen?

Je mag het examencentrum vrij kiezen. Het is wel zo dat in de Vlaamse examencentra het examen enkel in het Nederland en in Wallonië enkel in het Frans kan afgelegd worden. Het examencentrum van Eupen neemt ook examens af in het Duits. Het examen kan in een andere taal afgelegd worden met behulp van een beëdigd tolk. Hiervoor moet je een afspraak maken met het examencentrum. In Vlaanderen kan je enkel nog het examen theorie afleggen in het Nederlands, Frans, Duits of Engels.

Hier vind je een lijst van de examencentra.

Hoe verloopt een theorie-examen B?

Tijdens het theorie-examen word je kennis over het verkeersreglement getest aan de hand van reële verkeerssituaties. De vragen verschijnen op het computerscherm en worden duidelijk voorgelezen. Hierna krijg je 15 seconden antwoordtijd per vraag. Een theorie-examen duurt zo’n 30 minuten.

Na afloop van het examen krijg je onmiddellijk te zien of je al dan niet geslaagd bent. Je krijgt ook nog de mogelijkheid om enkel de foutief beantwoorde vragen met het correcte antwoord opnieuw te bekijken. Op deze site kan je gratis examens inoefenen !

Meer info op de website van GOCA.

Hoeveel vragen worden er gesteld op het theorie-examen B?

Voor alle theoretische examens worden er 50 vragen gesteld. Om te slagen dient 41 op 50 behaald te worden. Vanaf 1 juni 2017 zal enkel voor het theorie-examen categorie B een onderscheid worden gemaakt tussen zware overtredingen en lichte fouten in het Vlaamse Gewest. Voor een zware fout wordt 5 punten afgetrokken, voor een lichte fout één punt. Je mag dus maximum 9 lichte fouten of maximum één zware en vier lichte fouten maken. Vanaf twee zware overtredingen ben je niet meer geslaagd!

Wat is een zware overtreding?

Vanaf 1 juni 2017 zal enkel voor het theorie-examen categorie B een onderscheid worden gemaakt tussen zware fouten en lichte fouten in het Vlaamse Gewest. Zware fouten zijn:

 • een fout antwoord op een vraag met betrekking tot een overtreding van de derde graad (bv. het negeren van een rood verkeerslicht of het overschrijden van een witte doorlopende streep);
 • een fout antwoord op een vraag met betrekking tot een overtreding van de vierde graad (bv. de bevelen van een politieagent niet naleven);
 • een fout antwoord op een vraag met betrekking tot de toegelaten maximumsnelheid

Hieronder kan je de link vinden voor de overtredingen van de categorieën drie en vier:

Overtredingen van de derde graad

Overtredingen van de vierde graad

Wat gebeurt er als ik niet slaag voor het theorie-examen B?

Ben je niet geslaagd dan moet je wachten tot de volgende dag om een nieuwe poging te ondernemen.

Opgelet: indien je met zelfstudie tweemaal niet slaagt voor het theorie-examen categorie B, moet je minimum 12 uur theorieonderricht volgen in een erkende rijschool. Het aantal herkansingen voor het theorie-examen is onbeperkt indien je een opleiding van 12 uur volgde in de rijschool.

De uren theorie die gegeven worden in het kader van Rijbewijs Op School tellen niet mee als erkende uren. Bijgevolg zal je toch 12 uur moeten volgen in een erkende rijschool, indien je tweemaal niet slaagt voor het theorie-examen.

Joepie, ik ben geslaagd voor mijn theorie. Wat nu?

Als je geslaagd bent voor het theoretisch rijexamen krijg je een formulier “Aanvraag om een voorlopig rijbewijs”. Dit formulier laat je niet toe te rijden! Hiervoor moet je houder en drager zijn van een voorlopig rijbewijs. Met dit attest kan je een voorlopig rijbewijs aanvragen in je gemeente of kan je je aanbieden bij een erkende rijschool. (zie verder: Voor welk voorlopig rijbewijs moet ik kiezen?)

Opgelet, het attest bij het slagen van het theorie-examen is slechts 3 jaar geldig. Hiervoor zal je het praktijkexamen afgelegd moeten hebben, anders moet je het theorie-examen overdoen!

Kan mijn theorie-examen vervallen?

Wanneer je bent geslaagd voor het theorie-examen krijg je van het examencentrum een formulier “Aanvraag om een voorlopig rijbewijs”. Dit formulier is drie jaar geldig. Dus ja, je theorie-examen kan vervallen.

Voor welk voorlopig rijbewijs moet ik kiezen voor de categorie B?

Proficiat, je bent geslaagd voor je theorie-examen rijbewijs B, nu mag je een voorlopig rijbewijs aanvragen. Er zijn twee soorten van voorlopig rijbewijs voor de categorie B namelijk 18 en 36 maanden.

Wanneer je kiest voor een voorlopig rijbewijs  18 maanden, dan ben je verplicht 20 uur rijles te volgen in een erkende rijschool. Het grote voordeel is dat je mag verder oefenen zonder begeleider.

Je kan ook kiezen voor een voorlopig rijbewijs 36 maanden. In dat geval moet je één of twee begeleiders aanduiden die je de knepen van het vak moeten leren. Kies niet zomaar je pa of je ma! Wees kieskeurig bij het kiezen van een begeleider. Veelal zien we dat er te weinig tijd vrijgemaakt wordt voor het oefenen. Geen zin, geen tijd, moe …vele redenen zijn goed…

Laat je goed begeleiden! Wij raden je aan toch minstens enkele uren rijles te nemen in een erkende rijschool, alvorens je van start gaat met je vrije begeleider. 

Mijn voorlopig rijbewijs voor de categorie B is vervallen. Wat nu?

Tot 3 jaar na het vervallen van het rijbewijs kan je geen nieuw voorlopig rijbewijs verkrijgen. Dit wil dus zeggen dat je 3 jaar zal moeten wachten om een nieuw voorlopig rijbewijs aan te vragen. Een andere optie is een minimum van 6 uur rijles volgen in een erkende rijschool waarna je met die rijschool naar het examen gaat of het voorlopig rijbewijs 12M aanvraagt om met een begeleider verder te oefenen. Vraag meer info aan de rijschool.

Wie mag er plaats nemen in de wagen als ik rijd met een voorlopig rijbewijs voor de categorie B?

Vanaf 3 februari 2014 mag iemand met een voorlopig rijbewijs 36 maanden geen passagiers meer vervoeren, behalve zijn begeleider(s) die vermeld zijn op het rijbewijs!

De houder van een voorlopig rijbewijs 18 maanden, mag vergezeld zijn door twee personen die minstens 8 jaar een rijbewijs B hebben en de laatste drie jaar geen verval tot sturen opgelopen hebben.

Wie mag mijn begeleider zijn met een voorlopig rijbewijs voor de categorie B?

Indien je kiest voor een rijbewijs 36 maanden moet je één of twee begeleiders aanduiden die je de knepen van het vak moeten leren. Deze zullen vermeld worden op je voorlopig rijbewijs. Bijgevolg kan je dan ook enkel met deze personen oefenen. Kies niet zomaar je pa of je ma! Wees kieskeurig bij het kiezen van een begeleider. Veelal zien we dat er te weinig tijd vrijgemaakt wordt voor het oefenen. Geen zin, geen tijd, moe …vele redenen zijn goed;

Met een voorlopig rijbewijs 18 maanden moet je geen begeleider laten vermelden op het voorlopig rijbewijs. Je mag wel vergezeld worden door maximaal 2 personen die voldoen aan de voorwaarden van begeleider.

Een begeleider is minstens 8 jaar in het bezit van een rijbewijs B en zijn rijbewijs mag niet vervallen zijn of mag gedurende de laatste drie jaar niet vervallen geweest zijn van het recht om een motorvoertuig te besturen.

De begeleider mag, behalve voor dezelfde kandidaat, niet op een ander voorlopig rijbewijs als begeleider vermeld geweest zijn binnen het jaar vóór de datum van afgifte van het voorlopig rijbewijs. Dit verbod is niet van toepassing voor de begeleiding van eigen kinderen, kleinkinderen, zussen, broers of pleegkinderen of die van zijn/haar wettelijke partner’’.

Moet mijn begeleider een opleiding volgen?

Sinds 13 maart 2020 is het vormingsmoment voor begeleiders niet langer verplicht.

Kan ik overschakelen naar een ander model van voorlopig rijbewijs voor de categorie B?

Het is mogelijk een om je voorlopig rijbewijs 36 maanden om te wisselen naar een voorlopig rijbewijs 18 maanden en omgekeerd. Het nieuwe voorlopig rijbewijs moet worden aangevraagd binnen de drie jaar na het slagen voor het theoretisch examen.

Je kan slechts één maal overschakelen naar een ander model van voorlopig rijbewijs. Bij de overschakeling van het ene naar het andere model wordt de stageperiode van voor de overschakeling eveneens in rekening gebracht.

Opgelet, je theorie is slechts 3 jaar geldig. Hiervoor zal je het praktijkexamen afgelegd moeten hebben, anders moet je het theorie-examen overdoen!

Mijn voorlopig rijbewijs is nog geldig, maar mijn theorie is verlopen?

Het is best mogelijk dat je voorlopig rijbewijs nog geldig is, maar je theorie reeds vervallen is (ouder dan drie jaar). In dat geval mag je wel verder oefenen met je wagen, maar je zal eerst terug het theorie-examen moeten afleggen alvorens je het praktijkexamen kan afleggen.

Mag ik met mijn voorlopig rijbewijs B met een aanhangwagen rijden?

Neen, rijden met een aanhangwagen is niet toegelaten. Ook commerciële ritten zijn verboden.

Mag ik met mijn voorlopig rijbewijs op de autosnelweg rijden?

In België mag je overal rijden, dus ook op de autosnelweg.

Mag ik met mijn voorlopig rijbewijs in het buitenland rijden?

Neen, het voorlopig rijbewijs is enkel geldig in België.

Na hoeveel tijd mag ik het praktijkexamen voor de categorie B afleggen?

Het praktisch examen rijbewijs B mag slechts worden afgelegd wanneer de kandidaat sinds minstens drie maanden houder is van een voorlopig rijbewijs. Bij de overschakeling van het ene naar het andere model wordt de stageperiode van voor de overschakeling eveneens in rekening gebracht.

In eigen belang maak je best tijdig (een 6-tal weken op voorhand) een afspraak met het examencentrum voor het praktijkexamen. Indien de proef op de openbare weg afgelegd wordt met het voertuig van de erkende rijschool zal de rijschool voor jou een afspraak maken voor het praktijkexamen.

Opgelet momenteel lopen de wachttijden bij de rijscholen en de examencentra op tot een tweetal maanden.

Vanaf welke leeftijd kan ik het praktijkexamen afleggen?

De minimumleeftijd voor het afleggen van een praktijkexamen:

 • 16 jaar voor categorie AM (bromfietsexamen)
 • 16 jaar voor categorie G (tractor)
 • 18 jaar voor categorie B, A1 en alle andere categorieën (personenauto en motorfiets 125 cc)
 • 20 jaar voor categorie A2 (motorfiets tot max 35 KW)
 • 24 jaar voor categorie A (motorfiets meer dan 35 KW)

Welke documenten heb ik nodig om het praktisch examen te mogen afleggen?

Van het voertuig waarmee je het examen zal afleggen heb je de volgende documenten nodig:

 • Keuringsbewijs
 • Inschrijvingsbewijs
 • Verzekeringsbewijs

De kandidaat moet de volgende documenten voorleggen:

 • Identiteitskaart
 • Voorlopig rijbewijs of bewijs van afgifte indien vervallen
 • Indien nodig een attest afgeleverd door een erkend rijschool
 • Identiteitskaart
 • Rijbewijs

De begeleider moet de volgende documenten voorleggen:

 • Identiteitskaart
 • Rijbewijs

Dit moeten steeds de originele geldige documenten zijn, geen kopieën.

Kan ik het praktijkexamen afleggen met een automatische versnellingsbak?

Natuurlijk, maar indien je slaagt voor het praktijkexamen met een voertuig met een automatische versnellingsbak zal de code 78 vermeld worden op je rijbewijs. Dit heeft tot gevolg dat je enkel zal mogen rijden met voertuigen met een automatische versnellingsbak. Deze beperking kan later geschrapt worden door een nieuw praktijkexamen af te leggen met een handgeschakelde versnellingsbak.

Met welk voertuig mag het praktijkexamen voor de categorie B afgelegd worden?

Het voertuig moet uiteraard behoren tot de categorie van voertuigen waarvoor het voorlopige rijbewijs geldig verklaard is. Hij moet voldoen aan de technische eisen, moet minstens over 3 zitplaatsen beschikken en kan ten minste 100 km/u bereiken.

Het voertuig moet op de achterzijde en op een duidelijk zichtbare plaats uitgerust zijn met het teken “L” en er moet een tweede achteruitkijkspiegel binnen in het voertuig aangebracht zijn. Het spiegeltje in de zonneklep wordt niet aanvaard.

Het voertuig moet technisch en administratief in orde zijn. Neem zeker het keuringsbewijs, inschrijvingsbewijs en de verzekeringspapieren mee. Dit moeten originelen zijn, geen kopieën.

Zijn parkeerhulpsystemen en camera’s toegelaten?

Parkeerhulpsystemen zoals sensoren en achteruitrijcamera’s zijn sinds 2006 toegelaten op het examen indien het voertuig hier standaard mee uitgerust is. Indien deze niet origineel zijn moeten ze uitgeschakeld/afgeplakt worden.

Hoe verloopt een praktijkexamen voor de categorie B?

Het praktijkexamen voor het rijbewijs B in het Vlaams Gewest bestaat uit een GOCA Risk Perception test en een proef op de openbare weg. De GOCA Risk Perception test zal zo’n 10 minuten duren, de test op de openbare weg een 40-tal minuten. Je kan deze test hier gratis inoefenen.

De proef op de openbare weg bestaat uit de voorafgaande controles, het uitvoeren van twee manoeuvres en een rit op de openbare weg. Voor de kandidaten die het examen afleggen in het Vlaams Gewest wordt tijdens de rit ook het zelfstandig rijden getest.

De computer kiest voor je jouw verplichte doorgangspunten. De examinator geeft aanduidingen omtrent de te volgen weg, behalve tijdens het onderdeel zelfstandig rijden. Het links en rechts afslaan zal tijdig aangekondigd worden door de examinator, zolang deze persoon niets zegt volgt je steeds de rijbaan of de normale weg. Je moet als kandidaat dus zelf een verboden rijrichting zien en de normale weg verder zetten. Een examinator zal jou nooit in een valstrik lokken.

Meer info op de website van GOCA.

Wat is de GOCA Risk Perception test?

Kandidaten die vanaf 1 juni 2017 hun praktijkexamen in het Vlaams Gewest gaan afleggen moeten de GOCA Risk Perception Test afleggen voor de proef op de openbare weg.

Deze test moet in hetzelfde examen centrum afgelegd worden waar ook de proef op de openbare weg zal doorgaan. Tijdens deze computertest wordt nagegaan of je potentiële gevaren kan herkennen en inschatten. Het gaat hierbij niet om reactiesnelheid, noch de kennis van het verkeersreglement.

Tijdens deze test krijg je een filmpje van een 30-tal seconden te zien, opgenomen uit het dagelijkse verkeer. Je ziet het verkeer vanuit de bestuurdersperspectief en je hebt zicht op de snelheidsmeter, de spiegels en de richtingsaanwijzers. Hier vind je een voorbeeld.

Je krijgt eerst twee oefenfilmpjes gevolgd door 5 filmpjes waarop je wel beoordeeld wordt. Na elk filmpje krijg je de vraag: “Wat heb je gezien?”. Hierop krijg je 4 antwoordmogelijkheden waar meerdere antwoorden correct kunnen zijn.

Voor elk correct antwoord krijg je één punt, voor ieder fout antwoord verlies je één punt. Een correct antwoord dat niet aangevinkt wordt is 0 punten. Vanaf een score van 6/10 ben je geslaagd. Het resultaat van de test wordt toegevoegd aan het resultaat van de openbare weg.

Oefen hier gratis voor deze test

Dit is niet van toepassing indien je een praktijkexamen aflegt in het Brussels of Waals Gewest!

Welke manoeuvres moeten er uitgevoerd worden tijdens het examen?

Voor de kandidaten die hun praktijk examen in het Brussels of Waals Gewest afleggen, moeten er 2 manoeuvres uitgevoerd worden: "parkeren achter een vrijstaand voertuig en keren in een smalle straat".

Indien je het praktijkexamen voor de categorie B aflegt in het Vlaams Gewest zal je vanaf 1 juni 2017 6 mogelijk manoeuvres moeten kunnen uitvoeren en word je ook beoordeel op zelfstandig rijden. Je zal door loting 2 van de 3 onderstaande manoeuvres moeten uitvoeren:

 • Keren in een straat
 • In rechte lijn achteruitrijden
 • Parkeren (Wanneer door lottrekking het manoeuvre "parkeren" werd geselecteerd, dan zal dit manoeuvre bestaan uit één van de vier volgende parkeermanoeuvres:
  • Evenwijdig met de rijbaan, rechts OF
  • Evenwijdig met de rijbaan, links OF
  • Loodrecht t.o.v. de rijbaan, rechts OF
  • Loodrecht t.o.v. de rijbaan, links)

Wat houdt zelfstandig rijden in?

Kandidaten die vanaf 1 juni 2017 hun praktijkexamen afleggen in het Vlaams Gewest, zullen tijdens de rit op de openbare weg gedurende een 10-tal minuten beoordeeld worden op de vaardigheid om zelfstandig te rijden.

Je zal de keuze krijgen om hiervoor al dan niet een GPS te gebruiken. Indien je dit wenst en zelf over een GPS beschikt, moet je begeleidende persoon of instructeur de GPS instellen. Deze instructies moet je dan wel opvolgen, maar je mag nog steeds ook de wegwijzers volgen, indien je dit duidelijk vermeldt aan de examinator.

Indien je niet over een GPS beschikt of deze niet wenst te gebruiken, zal de examinator tijdig aangeven welke richting je moet volgen op basis van de wegwijzers.

Het 2× niet opvolgen van wegwijzers of de GPS-instructies zal leiden tot een beoordeling van de examinator. Het zelfstandig rijden kan op ieder ogenblijk door de examinator onderbroken worden.

Wat houdt rijden met de GPS in?

Indien je ervoor kiest om tijdens de opdracht zelfstandig te rijden met GPS, zal de begeleidende persoon of instructeur de GPS moeten instellen naar een locatie die wordt meegedeeld door de examinator. Je hebt de vrije keuze om hierbij het geluid aan of uit te schakelen. De taal moet wel steeds overeenkomen met de Gewesttaal. In het Vlaams Gewest is dit dus Nederlands. Indien het examen wordt afgelegd met een tolk mag de taal ook Frans, Duits of Engels zijn.

Indien de kandidaat zijn smartphone wenst te gebruiken als navigatiesysteem moet deze vastgezet worden in een houder.

De instructies van de GPS moet je opvolgen, maar je mag nog steeds ook de wegwijzers volgen indien je dit duidelijk vermeldt aan de examinator. Het 2× niet opvolgen van de wegwijzers of de GPS-instructies zal leiden tot een beoordeling van de examinator. Het zelfstandig rijden kan op ieder ogenblijk door de examinator onderbroken worden.

Joepie, ik ben geslaagd voor mijn praktijk. Wat nu?

Indien je geslaagd bent, krijg je van de examinator een formulier “Aanvraag om een rijbewijs”. Hiermee kan je een volwaardig rijbewijs aanvragen bij je gemeente. Dit document is 3 jaar geldig. Opgelet: ook al ben je geslaagd, zolang je het echte rijbewijs niet in handen hebt, ben je nog steeds verbonden aan de voorwaarden van je voorlopig rijbewijs.

Wat gebeurt er als ik niet slaag voor het praktijkexamen voor de categorie B?

Indien je niet geslaagd bent voor het praktijkexamen moet je wachten tot de volgende dag alvorens een nieuw examen (GOCA Risk Perception Test en test openbare weg) af te leggen. Opgelet, indien je tweemaal niet slaagt voor het praktijkexamen ben je verplicht 6 uur rijles te volgen in een erkende rijschool.

Opgelet: indien het voorlopig rijbewijs vervallen is, mag je enkel verder oefenen met een erkende rijschool. Het praktijkexamen mag slechts opnieuw afgelegd worden na het volgen van minimum 6 uur praktijkonderricht in een erkende rijschool. Let er in dit geval ook op dat je theorie slechts 3 jaar geldig is. Dit mag niet vervallen zijn op de dag van het examen.

Hoeveel kost het afleggen van een theorie-examen?

Het theorie-examen kost €15.

Hoeveel kost het afleggen van een praktijkexamen?

Het praktijkexamen kost €41.

Wat kost een rijbewijs B?

De prijzen voor het theoretisch en het praktisch examen liggen wettelijk vast. Voor het afleggen van een theoretisch examen betaal je €15, een praktijkexamen kost €41. De totale examenkost is dus minimaal €56. De examentarieven voor de andere rijbewijs vind je terug op de website van GOCA.

De prijs van een voorlopig en later een "definitief rijbewijs" varieert naargelang de gemeente waar je woont. Meestal betaal je hiervoor €25 per rijbewijs. Dat brengt de aanvraag van je rijbewijs op minimaal €50.

Theorie leren kan volledig zelfstandig gebeuren. Op deze website kan dit volledig gratis. Wens je een handboek, dan betaal je hiervoor tussen de €20 en €25. Deze kan je altijd vinden in een boekhandel of in een rijschool. Ook in de bibliotheek kan je eventueel een handboek ontlenen, maar let erop dat het handboek up-to-date is!

Je kan op twee manieren leren rijden met de wagen. Of je zoekt een begeleider die voor jou zeer veel tijd vrij maakt om je te leren rijden of je kiest voor een erkende rijschool. Wat je ook kiest, de rijopleiding zal je geld kosten. Een auto rijdt immers niet op water en heeft ook nog zijn periodieke onderhouden en herstellingen. Bovendien dekken niet alle verzekeringen het risico wanneer er een leerling aan het stuur zit.

Wanneer je voor een rijschool kiest, zal de opleiding op een professionele manier gebeuren waardoor de rijopleiding aanzienlijk zal verkorten en je vlugger en gemakkelijker aan een definitief rijbewijs zal geraken.

Wat kost een wagen?

Vind je het halen van een rijbewijs al een grote hap uit je budget? Vergeet niet dat ook een eigen wagen bezitten zeer veel geld kost. Naast de aankoopkosten komen er nog heel wat andere kosten bij.

In het huidige wagenpark in België is de gemiddelde prijs van een auto zo’n €15000. Maar wat kost een auto naast de aankoopprijs werkelijk per jaar? Wel, er zijn vaste en variabele kosten. Denk bij vaste kosten aan een verzekering en verkeersbelasting. De variabele kosten zijn dan brandstofverbruik, onderhoud en dergelijke. Alles is uiteraard afhankelijk van een groot aantal factoren zoals:

 • jaarlijkse kilometers
 • brandstofprijzen
 • gemiddeld verbruik
 • prijs garage
 • prijs verzekering
 • prijs onderhoud
 • prijs banden

Een voorbeeld uit eigen ervaring:

Je koopt als 30 jarige een tweedehands Peugeot 206 samen met je partner van 24 jaar ter waarde van €3800 en voert herstellingswerken uit ter waarde van €600. Als actief koppel koop je uiteraard een aantal accessoires zoals dragers voor de fietsen, winterbanden, zomerbanden, nieuwe velgen,… ter waarde van €900. De inschrijving, de nummerplaat en de kopie van de nummerplaat kosten €42. Daar je nog nooit een auto in het bezit hebt gehad en je zorg wil dragen koop je een aantal onderhoudsproducten voor in het totaal €100. Het voertuig verzekeren voor twee bestuurders kost per jaar  €600, de verkeersbelasting bedraagt dan weer €300. Wanner je samen op een jaar 8000 km rijdt, kost dit aan diesel €600.

Het eerste jaar kostte de auto dus €7000. Met een groot aandeel aan éénmalige kosten achter de rug spendeer je het 2de jaar nog eens €1100 en het 3de jaar €1300. Jaarlijks rijd je dan gemiddeld zo’n 8000km. Hierbij zijn dan nog niet eens kosten zoals de carwash bij gerekend.

Welke covid veiligheidsmaatregelen zijn er genomen bij de rijopleiding en rijexamens?

Om de rijopleiding zo veilig mogelijk te laten verlopen, heeft de sector uniforme afspraken over veiligheid en hygiëne gemaakt die verder gaan dan de generieke maatregelen rond social distancing.

 • Handen ontsmetten is verplicht, handgel en wegwerpdoekjes worden voorzien.
 • Alle voertuigen en didactische materialen worden na elke sessie ontsmet.
 • Chirurgisch mondneusmaskers zijn verplicht bij theorie- en praktijklessen, praktijkopleidingen code 95, rijexamens en de praktijkoefeningen van het terugkommoment (de cursist moet zelf een mondmasker meebrengen. Wanneer dat niet het geval is, zal de opleiding of het examen niet doorgaan).
 • Materiaal of veiligheidskledij (bv. balpennen, helm, veiligheidshandschoenen, oortjes, …) moeten voorzien worden door de kandidaat.
 • Er kan alleen elektronisch of via overschrijving worden betaald.
 • Wie een examen aflegt met een eigen voertuig moet ervoor zorgen dat het zich in een hygiënische staat bevindt.

Welke covid maatregelen zijn er genomen in verband met de geldigheid van de theorie?

De geldigheid van het theorie-examen en het voorlopig rijbewijs is opnieuw verlengd omwille van de lange wachttijden voor het rijexamen. Concreet wordt de geldigheid van uw theorie-examen en voorlopig rijbewijs verlengd tot en met:

 • 31 december 2021 wanneer de geldigheid vervalt tussen 16 maart 2020 en 30 september 2021;
 • 31 maart 2022 wanneer de geldigheid vervalt tussen 1 oktober en 31 december 2021.

Let op: als u uw voorlopig rijbewijs wilt omwisselen naar een voorlopig rijbewijs van een ander type, geldt deze verlenging niet. In dat geval blijft uw theorie-examen 3 jaar geldig. Als u meer dan 3 jaar geleden slaagde voor uw theorie-examen, zal u opnieuw moeten slagen om uw voorlopig rijbewijs te kunnen omwisselen.

Houd er rekening mee dat het erg druk is. Plan daarom nu al uw afspraak.

Welke covid maatregelen zijn er genomen in verband met de geldigheid van het voorlopig rijbewijs?

De geldigheid van uw voorlopig rijbewijs wordt automatisch verlengd

 • tot 31 december 2021 wanneer de geldigheid vervalt tussen 16 maart 2020 en 30 september 2021;
 • tot 31 maart 2022 wanneer de geldigheid vervalt tussen 1 oktober en 31 december 2021.

Welke covid maatregelen zijn er genomen in verband met het praktijkexamen?

De geldigheid van de volgende zaken wordt verlengd:

 • uw theorie-examen;
 • lessen die u hebt gevolgd bij een erkende rijschool;
 • het resultaat van uw examen op privéterrein (de zogenaamde manoeuvres).

U krijgt een verlenging tot en met 31 december 2021:

 • als de geldigheid van die examens of lessen vervallen is tussen 16 maart 2020 en 30 september 2021.

U krijgt een verlenging tot en met 31 maart 2022:

 • als de geldigheid van die examens of lessen vervallen is tussen 1 oktober en 31 december 2021.

Mag ik oefenen met mijn begeleider volgens de huidige covid maatregelen?

U mag oefenen met vrije begeleiding op de openbare weg. Daarbij moet u altijd de nodige veiligheidsregels volgen. Voor begeleiders die in hetzelfde gezin wonen als de leerling vormt dat geen probleem. Die kunnen en mogen in hetzelfde voertuig zitten.

Een begeleider die niet in hetzelfde gezin woont, moet zich aan de nodige veiligheidsmaatregelen houden. Vooral de ‘social distancing’ is hier een aandachtspunt. Het is in een auto namelijk niet mogelijk om als begeleider 1,5 meter afstand te houden. Daarom moet u gelijkwaardige maatregelen treffen om de veiligheid te garanderen: een mondmasker dragen, uw handen voortdurend wassen, het voertuig ontsmetten en verluchten …

Hou daarnaast rekening met de belangrijkste regels:

 • Beperk verplaatsingen die niet noodzakelijk zijn.
 • Hou voldoende afstand van anderen. Als dat niet kan, zorg dan voor voldoende maatregelen om besmetting te voorkomen.

Ben ik verplicht om het terugkommoment te volgen?

Iedereen die een voorlopig rijbewijs heeft, afgeleverd na 31/09/17 moet een terugkommoment volgen.

Wanneer moet ik het terugkommoment volgen?

Het terugkommoment zal je moeten volgen tussen de 6e en 9e maand na het behalen van het rijbewijs.

Beginnende bestuurders kunnen sinds 29 oktober 2020 de termijn waarbinnen ze het verplichte terugkommoment moeten volgen snel en gemakkelijk online raadplegen op Mijn Burgerprofiel: https://www.vlaanderen.be/uw-overheid/mijn-burgerprofiel

Hoeveel kost het terugkommoment?

De prijs van het terugkommoment bedraagt 103 euro (incl. BTW). Dit tarief wordt bepaald door de Vlaamse overheid.

Wat als ik mijn terugkommoment niet volg binnen de voorziene periode?

Als je het terugkommoment te laat volgt (dus niet binnen de termijn van 3 maanden), hebt je nog 2 maanden de tijd om de cursus alsnog te volgen. In dat geval betaal je 51 euro extra

Als je de cursus dan nog niet gevolgd hebt, riskeer je een boete die kan oplopen tot maximaal 4000 euro of kan je vervolgd worden